Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 05 - 06/03/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phú đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Về dự Đại hội có đồng chí: Lưu Thanh Hưng Phó chủ tịch MTTQ huyện; Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên là bí thư, chủ tịch các thời kỳ và  81 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết trong xã.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Yên Phú đã luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội MTTQ xã Yên Phú nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận trong thời kỳ mới. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQVN phát động là một điển hình.MTTQ thực hiện tốt công tác phối hợp với Chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tự nguyện hiến trên hàng nghìn m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Vận động các tầng lớp nhân dân,con em xa quê đóng góp hàng chục tỷ đồng để chỉnh trang, xây dựng mới các côngtrình đường làng ngõ xóm, mương tiêu thoát nước, xây dựng nhà văn hóa; đầu tư làm mới hàng chục km đường điện sáng. Phát động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động. Xây, trát tường rào, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đường hoa  cây cảnh sáng, xanh, sạch đẹp. Đến nay, xã đã cơ bản đã hoàn thành 19 tiêu chí xã  NTM nâng cao; có 5/6 thôn đạt thôn NTM nâng cao cấp huyện, còn lại 1 thôn đang
tập chung xây dựng hoàn thành các tiêu chí thôn NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng xã đạt NTM nâng cao vào năm 2024.

         Trong nhiệm kỳ qua Uỷ ban MTTQ đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp  phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ  nghèo trên địa bàn xã xuống còn 1,53 %, tỉ lệ hộ cận nghèo 1,03%. Trong nhiệm kỳ vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 75.770.000 đồng, từ đó hỗ trợ hộ nghèo làm mới và sữa chữa nhà ở với số tiền là 37.500.000 đồng, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh  khó khăn đột xuất và thăm hỏi các trường hợp tai nạn rủi ro với số tiền là 5.500.000 đồng, tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo học giỏi, hộ già cả neo đơn mỗi khi tết đến xuân về trị giá 24.870.000 đồng.Bên cạnh đó MTTQ xã đề xuất Uỷ ban MTTQ huyện và tỉnh đã hỗ trợ làm nhà cho 08 hộ với trị giá 260.000.000 đồng, hỗ trợ mua bê sinh kế 04 hộ với số tiền 40 triệu đồng.

                                                                                                                                                                đồng chí Lưu Thanh Hưng PCTUBMTTQ huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                 đồng chí Lê Văn Lương Bí thư đảng bộ phát biểu chỉ đạo đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lưu Thanh Hưng PCT UBMTTQ huyện Yên Định, đồng chí Lê Văn Lương bí thư đảng bộ xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.. Đồng thời các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục khơi dậy trong Nhân dân niềm vinh dự, tự hào của một xã có truyền thống cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, biến nó thành tiềm năng, sức mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, hạn chế, tích cực thi đua cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu trong giai đoạn 2024 - 2029. Mặt trận tổ quốc xã chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Động viên các tầng lớp Nhân dân, thi đua lao động sản xuất, cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng bộ xã đề ra. Vận động Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng thôn Nông thôn mới Kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ Mặt trận tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận. Đồng thời các đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới tiếp tục tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức thành viên và nhân dân, tích cực thi đua cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2024 - 2029.

     Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 39 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ xã Yên Phú, nhiệm kỳ mới; bầu ông Nguyễn Khắc Cảnh tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Phú, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Yên Định nhiệm kỳ 2024-2029.

 

 

 

Trịnh Minh CC-VH