Đại hội công đoàn xã Yên Phú lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều 18/02/ 2023, Công đoàn xã Yên Phú đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

             Về dự đại hội có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, HĐND,UBND và các đại biểu  đoàn viên công đoàn trong toàn xã.

      Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn xã Yên Phú đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp  giữa UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Với tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, các phong trào thi đua luôn được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích, từng bước nâng cao chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong tổ chức công đoàn cơ sở. Đến nay, công đoàn có tổng số 45 đồng chí đoàn viên, trong đó đoàn viên nữ là 34 đồng chí, nam là 11 đồng chí.

                                                                                       

           Hiện nay, 100% cán bộ đoàn viên công đoàn đều có việc làm, tiền lương và đời sống  ổn định, thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/ người/ tháng. Tổ chức công đoàn luôn phát động và triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn viên công đoàn, đảm bảo quy định của pháp luật. Do đó tình hình, tư tưởng , nguyện vọng của cán bộ công chức, người lao động và  đoàn viên trong công đoàn tương đối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, yên tâm công tác và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                  

                                                                                 

   Hàng năm, Công đoàn xã đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt việc giám sát theo quyết định 217 của Bộ chính trị về việc thực hiện quy chế dân chủ, các chế độ chính sách  cho người lao động tại đơn vị. Triển khai đầy đủ các văn bản của Công đoàn cấp trên về chính sách hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên và người thân khi gặp ốm đau, hiếu hỷ; Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, xây dựng các loại quỹ và đã có 100% đoàn viên công đoàn tham gia. Cũng trong 5 năm qua, Công đoàn xã Yên Phú luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên; Phát động các phong phong trào thi đua yêu nước và đạt kết quả tích cực như: Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “ cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Phong trào toàn dân đoàn kết  xây dựngđời sống mới ở khu dân cư; Phong trào XD cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.  100%  cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động và vận động nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

                                                                                  

                                                                                 

 Công tác nữ công có nhiều đổi mới cả về nội dung và  phương pháp hoạt động thu hút được chị em tham gia: đẩy mạnh thực hiện phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ đoàn viên. Kết quả trong 5 năm qua Công đoàn xã Yên Phú được Công đoàn huyện Yên Định tặng nhiều giấy khen các loại cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

                                                                              

          Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Lê Văn Lương- Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn xã trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời các đồng chí cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu Công đoàn xã cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể đó là: Công đoàn cần phối hợp thực hiện và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Yên Phú thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                             

                                                                             

             Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra BCH khóa mới gồm 5 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023- 2028

Trịnh Minh CCVH xã Yên Phú