1. Đồng chí: Đỗ Huy Chiến

- Sinh năm: 1966

- Quê quán: thôn Bùi Hạ 1, xã Yên Phú, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Xã Yên Phú, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:

+ Bí thư Đảng bộ

+ Chủ tịch hội đồng nhân dân

- Số điện thoại: 0936720102

2. Đồng chí: Nguyễn Minh Thọ

Sinh ngày 25/5/1975.

Quê quán: Thôn Bùi Hạ 1, xã Yên phú, huyện Yên định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ Chuyên Môn Đại học Công tác xã hội.

Trình độ lý luận: Trung cấp.

Nơi ở hiện nay: Thôn Bùi hạ 1, xã Yên phú, huyện Yên định, tỉnh Thanh Hóa

Chúc vụ:

+ Uỷ viên ban thường vụ đảng uỷ PBTTT

3. Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bùi Thượng, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: 

+ Uỷ viên ban thường vụ đảng uỷ PBT

Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0984 710 558

4. Đồng chí: Thiều Thị Hiền

- Năm sinh: 1984

- Quê quán: xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLNN

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn Bùi Hạ 1, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0949159160