Đại hội MTTQ và công bố các quyết định công nhận các chức danh trưởng phó các đoàn thể trong xã!

Sau lễ công bố các quyết định ngày 29/11/2019 và phiên họp đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính của HĐND xã Yên Phú mới; MTTQ và các đoàn thể tiến hành công bố các quyết định công nhận các chức danh Chủ tịch MTTQ và trưởng phó các đoàn thể trong xã !

Ngày 06/12/2019 tại Hội trường lớn xã Yên Phú, Hội nông dân huyện Yên Định tổ chức công bố quyết định chỉ định Ban thường vụ Hội Nông dân xã Yên Phú gồm 5 thành viên: Đ/c Đặng Văn Thiệu; Đ/c Thiều Thị Hiền; Đ/c Hà Văn Tiến; Đ/c Tống Đình Mạnh. Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nông dân xã là Đồng Chí Đặng Văn Thiệu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Phú; Đ/c Thiều Thị Hiền- Phó Chủ tịch Hội nông dân xã.

Ban chấp hành Hội nông dân xã Yên Phú

Cùng ngày buổi sáng ngày 06/12/2019 Huyện hội LHPN đã về công bố quyết định chỉ định Ban thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ xã Yên Phú gồm 5 thành viên: Đ/c Lê Thị Huê; Đ/c Trịnh Thị Minh; Đ/c Đỗ Thị Hồng. Quyết định chỉ định chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN xã Yên Phú là: Đ/c Lê Thị Huê- Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Phú, Đ/c Trịnh Thị Minh- Phó Chủ tịch HLHPN xã.

Ban Thường vụ HLH Phụ nữ xã Yên Phú

Ngày 08/12/2019 Hội LH thanh niên huyện đã về công bố quyết định chỉ định Ban thường vụ Hội LH Thanh niên xã Yên Phú gồm 3 đồng chí: Đ/c Đinh Quang Tuyến; Đ/c Lê Trung Nguyên; Đ/c Thiều Thị Phượng. Trong đó đ/c Đinh Quang Tuyến- Bí thư đoàn thanh niên xã; Đ/c Lê Trung Nguyên- Phó bí thư Đoàn Thanh niên xã; Thường vụ: Đ/c Thiều Thị Phượng.

Ban thường vụ Đoàn xã

Trong ngày 09/12/2019 Hội cựu chiến binh huyện về công bố quyết định chỉ định Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh xã gồm 3 đồng chí: Đ/c Thiều Quang Tuyến; Đ/c Mai Văn Hùng; Đ/c Nguyễn Văn Minh trong đó Chủ tịch Hội là Đ/c Thiều Quang Tuyến; Phó CT hội là Đ/c Mai Văn Hùng; Thường vụ là Đ/c Nguyễn Văn Minh.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Yên Phú

Ngày 13/12/2019 Mặt trận tổ quốc xã Yên Phú tổ chức Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc xã Yên Phú lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội MTTQ xã Yên Phú, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại hội nghị đã hiệp thương bầu ra UBMTTQ xã Yên Phú mới gồm 34 thành viên. Trong đó Chủ tịch MTTQ xã Yên Phú là đồng chí: Nguyễn Khắc Cảnh; Phó chủ tịch MTTQ xã là Đ/c Nguyễn Thị Dương.

Hiện nay, MTTQ và các đoàn thể đã công bố quyết định và đại hội xong đang bước vào điều hành, hoạt động triển khai công tác hội của ngành mình.

Tùng Lê- Ban biên tập cổng TTĐT xã Yên Phú