Lãnh đạo UBND xã Yên Phú

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt

- Năm sinh: 1972

- Quê quán: Xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: Thôn 1, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại: 0984 710 558

2. Đồng chí: Thiều Quang Thanh

- Sinh năm: 1970

- Quê quán: xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: thôn Bùi Hạ 1, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Số điện thoại: 0905219302

3. Đồng chí: Trịnh Văn Bảy

- Năm sinh: 1975

- Quê quán: Xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: thôn Đa Nẫm, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 01634 809 164