Lãnh đạo UBND xã Yên Phú

1. Đồng chí: 

 

 

 

 

 

 

 

- Quê quán:   xã Yên Phú, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Nơi ở hiện nay: xã Yên Phú, huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:

+ Phó Bí thư Đảng ủy

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Số điện thoại:        ; Email:    

2. Đồng chí: Thiều Quang Thanh

- Quê quán: Thôn 2, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Số điện thoại: 0905219302; Email:

 

2. Đồng chí: Trịnh Văn Bảy

 

- Quê quán: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Nơi ở hiện nay: xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Chức vụ:  Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Số điện thoại: ; Email: