Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
266 người đã bình chọn
404 người đang online

Danh bạ điện thoại

100%

 

BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Lương

Bí thư Đảng ủy xã

0964 777 838

2

Nguyễn Minh Thọ

PBT Đảng ủy

0961260368

3

Nguyễn Văn Đạt

Chủ tịch UBND xã

0984776186

4

Thiều Thị Hiền

Phó CT HĐND xã

0949 159 160

5

Thiều Quang Thanh

Phó Ct UBND xã

0905219302

6

Thiều Quang Tuyến

UVUB- CHT BCHQS

0934480233

7

Lưu Xuân Huy

VP UBND xã

0942708789

8

Thiều Minh Tiến

CC TP- HT

0898625035

9

Trịnh Thị Minh

CC VH- XH

0986157198

10

Lê Trung Nguyên

CC ĐC- XD

0985049554

11

Trịnh Thị Anh

CC ĐC- NN

0975893027

12

Ngô Duy Minh

CC. Chính sách-XH

0364612947

13

Trần Thị Hoa

CC TC-KT

0973 868162

14

Nguyễn Khắc Cảnh

CT Ủy ban MTTQ xã

0989 533102

15

Lê Thị Huê

CT Hội Phụ nữ

0392292182

16

Đặng Văn Thiệu

Chủ tịch Hội  ND

0963431868

17

 

Bí thư Đoàn xã

 

18

Thiều Quang Tuyến

Chủ tịch Hội CCB

0934480233

°