Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
160 người đã bình chọn
5 người đang online

Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp bất thường), HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính xã Yên Phú

Đăng ngày 13 - 03 - 2020
100%

Chiều 13/03/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Huy Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Minh Thọ PCT HĐND xã; HĐND xã Yên Phú khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp bất thường); Để thông qua các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính xã Yên Phú.

Đ/C: Nguyễn Minh Thọ-PCT HĐND triển khai các nội dung Hội nghị

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Công văn khẩn số 457/UBND-NV ngày 28/02/2020 của UBND huyện Yên Định về việc lập hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp xã (đối với các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp). 

Các đồng chí lãnh đạo xã đ/c Hồ Ngọc Chinh:PBTTT ( ngồi giữa bàn đầu bên trái), đ/c Đỗ Huy Chiến:BT-CTHĐND xã (bên phải bàn đầu), đ/c: Nguyễn Văn Đạt: PBT-CTUBND xã ( đầu bàn bên phải) tham gia kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Ngọc Chinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Đại biểu HĐND huyện; đồng chí: Nguyễn Văn Đạt. Phó BT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và 43 vị đại biểu HĐND xã khóa XXIII; 

đ/c: Thay mặt UBND xã, đồng chí Thiều Quang Thanh, Phó chủ tịch UBND xã trình bày nội dung Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 05/03/2020 và báo cáo số 17/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND xã Yên Phú về việc thuyết minh đánh giá các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính xã Yên Phú

Thay mặt UBND xã, đồng chí Thiều Quang Thanh, Phó chủ tịch UBND xã trình bày nội dung Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 05/03/2020 và báo cáo số 17/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND xã Yên Phú về việc thuyết minh đánh giá các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính xã Yên Phú; các nội dung gồm:

 1. Về quy mô dân số

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 quy định: Xã có từ 3.500 người trở xuống được tính 10 điểm; trên 3.500 người thì cứ thêm 100 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 35 điểm.

Số liệu dân số được Chi cục thống kế huyện Yên Định cung cấp theo công văn số 27/CCTK. Hiện nay dân số xã Yên Phú tính thời điểm 31/12/2019 là 8.028 người, Đối chiếu theo quy định và chấm điểm theo hướng dẫn xã Yên Phú đạt: 33 điểm.

2. Về diện tích tự nhiên.

Tại Khoản 2, Điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 quy định: Diện tích tự nhiên từ 10 km² trở xuống được tính 10 điểm; trên 10 km² thì cứ thêm 0,5 km² được tính thêm 0,5 điểm nhưng tối đa không quá 30 điểm.

Căn cứ công văn số 69/TNMT của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Yên Định về việc cung cấp số liệu phục vụ việc lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã cho đơn vị xã Yên Phú.

Hiện nay diện tích tự nhiên của xã Yên Phú là 16,48 km² đối chiếu theo quy đinh, xã Yên Phú đạt: 16 điểm.

3. Về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tại Điểm a Khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 quy định: Tự cân đối được thu, chi ngân sách địa phương được tính 10 điểm. Trường hợp chưa tự cân đối được thu, chi ngân sách địa phương, nếu số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 30% trở xuống được tính 3 điểm; trên 30% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 8 điểm.

Theo số liệu thống kế tổng thu, chi cân đối ngân sách xã của 2 đơn vị xã Yên Giang và Yên Phú các năm 2017; 2018; 2019, địa phương chưa tự cân đối thu chi; Theo số liệu được Phòng tài chính-Kế hoạch, UBND huyện Yên Định cung cấp tổng số thu cân đối ngân sách xã Yên Phú mới 3 năm là 6 tỷ 702 triệu đồng; Tổng số chi cấn đối ngân sách là 20 tỷ 820 triệu đồng; tỉ lệ thu, chi cấn đối đạt 32,19%

Số điểm đơn vị chấm đạt: 3 điểm

- Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 quy định: Xã Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới được tính 20 điểm. Trường hợp xã chưa đạt chuẩn nông, nếu đạt được tiêu chí nào trong hệ thống các tiêu chí quy định chuẩn nông thôn mới thì mỗi tiêu chí được tính 1 điểm nhưng tổng số điểm các tiêu chí tối đa không quá 15 điểm.

Căn cứ Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về vệc công nhân xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đơn vị xã Yên Giang và xã Yên Phú cũ đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhân đạt chuẩn nông thôn mới;

Đối chiếu với quy định xã Yên Phú xác định đạt: 20 điểm.

* Tổng điểm các tiêu chí: Đơn vị xã Yên Phú đạt: 72 điểm.

Căn cứ điều 23, mục IV, Chương II, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, xã Yên Phú thuộc khung điểm xác định xã loại 2 có từ 50 điểm đến 75 điểm. Như vậy xã Yên Phú đạt: Đơn vị hành chính loại: II

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đánh giá cao việc xác định các tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính đối với xã Yên Phú. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến các mặt hoạt động của địa phương. HĐND đề nghị UBND sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình cơ quan cấp trên xem xét thẩm định và phân loại theo quy định.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao  và quyết nghị 100% thông qua Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính xã Yên Phú.

đ/c: Lưu Xuân Huy-Thư ký Hội nghị thông qua bản dự thảo Nghị Quyết

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, HĐND khóa XXIII đã thành công tốt đẹp.

Thực hiện: Xuân Huy-Công Thịnh 

<

Tin mới nhất

°