Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
262 người đã bình chọn
33 người đang online

Kỳ họp thứ VII HĐND xã Yên Phú khóa XXIII nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2019
100%

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2019 Hội đồng nhân dân xã Yên Phú đã tổ chức Kỳ họp thứ VII khóa XXIII nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có bà Nguyễn Thị Thi- Hiệu trưởng trường THCS Yên Tâm- thuộc tổ số 2 Đại biểu HĐND huyện Yên Định, các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư- thôn trưởng các thôn và các ông bà đại biểu HĐND xã Khoá XXIII.

Đ/c Thiều Quang Thanh - Phó CT UBND xã thông qua BC kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 201 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Kỳ họp thư VII HĐND xã đã xem xét thông qua 7 báo cáo, 3 tờ trình, 4 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND và UBNDTheo đó năm 2018, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa MTTQ và các ban ngành đoàn thể xã Yên Phú đã đạt được những kết quả: Tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt:18.45% (KH:18,20%). Trong đó: Nông lâm thủy sản tăng 6.63% (KH: 6,37%); Công nghiệp- XDCB tăng: 22.22% (KH: 21,92%); Dịch vụ tăng: 26.87% (KH:22,26%).

          - Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông lâm thủy sản chiếm: 30.72; CN-XDCB 33.31%; Dịch vụ:35.97% . Kế hoạch: ( 31.43%;32.61%; 35.64%).

          - Tổng sản lượng lương thực có hạt: 3897.8 tấn/KH 3800 tấn. đạt: 102.57% so với KH.

          - Giá trị sản xuất/1ha canh tác; 138.47 triệu đồng/KH 137 triệu đồng. đạt: 101.07 % so với KH..

          - Thu nhập bình quân đầu người: 39.05 triệu đồng/Kh 38.5 triệu đồng Đạt: 101.42% so với KH.

           - Huy động vốn đầu tư 38 tỷ đồng/ KH 35 tỷ đồng. đạt: 101.57%

           - Tổng số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm: 02 doanh nghiệp/KH 02 doanh nghiệp đạt: 100%

          - Tỷ lệ giao thông được cứng hóa 97%/KH 96.48%. đạt 100% so với KH

          - Tỷ lệ nhà kiên cố trên 93%/KH 92%  đạt 101% so với KH.

          - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 4.2%0 /KH 4.77%o

          - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 96%./KH 96%.

          - Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động: 45%/KH 45%

          - Tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%/KH 68,5%.

          - Giải quyết việc làm mới 150 lao động/KH 120 lao động

          - Xuất khẩu lao động ra nước ngoài: 18 lượt người/KH 15 lượt người

          - Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới: 4,43 % /KH 4.66%

          - Tỷ lệ người tham gia BHYT: 80.12 % / KH 79.40%.

          - Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 6.81%/ KH 7.15%

          - Sáp nhập thôn: từ 7 thôn thành 3 thôn/ KH 3 thôn đạt 100%.

          - Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh: 97,5% / KH 97% đạt 100%.

          - Tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu  vệ sinh 85% / KH 84% đạt 101%.

         Xây dựng nông thôn mới được chú trọng, quan tâm, đã tiến hành triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 2 cũ; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh được tăng cường; các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

          Năm 2018 là một năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Phú gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên bên cạnh đó báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế khuyết điểm và chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế khuyết điểm vào những năm tiếp theo.

           Với tinh thần dân chủ và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận đưa ra chính kiến đánh giá đúng mức những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 7 chức danh giữ chức vụ do HĐND xã bầu.

Ông Trịnh Hữu Sáng thuộc tổ HĐND số 2 phát biểu ý kiến

         Thay mặt cho HĐND xã đồng chí Đỗ Huy Chiến- Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh trong thời gian tới xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận tại kỳ họp để chỉnh sửa, bổ sung vào báo cáo, nghị quyết, đưa ra các giải pháp  phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nhà nước giao năm 2019.

        Trên cơ sở xem và thảo luận, HĐND đã nhất trí thông qua 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết về bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách địa phươn năm 2019; Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND xã năm 2019; Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

            Với tinh thần tập trung cao, kỳ họp đã kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày ./. 

<

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ V HĐND xã Yên Phú khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026(29/01/2023 10:33 SA)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP ĐẦU TIÊN SAU SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH(02/12/2019 9:04 SA)

kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp !(19/07/2019 5:05 CH)

Kỳ họp thứ VII HĐND xã Yên Phú khóa XXIII nhiệm kỳ 2016 – 2021(07/01/2019 9:50 SA)

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC VỚI CỬ TRI TẠI XÃ YÊN PHÚ !(03/12/2018 9:17 SA)

°