Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Phú, huyện Yên Định như thế nào?
262 người đã bình chọn
44 người đang online

Xác nhận đơn hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lướ

Đăng ngày 09 - 08 - 2018
100%

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trưởng Thôn, Bản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự tiếp nhận:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ đề nghị  người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Công chức được phân công, tổng hợp đơn và danh sách, nộp về phòng Dân tộc hoặc cơ quan chuyên môn về dân tộc thuộc UBND cấp huyện để giải quyết theo quy định. 

- Sau khi có Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND huyện, UBND xã, phường, thị trấn niêm yết và công bố, công khai về danh sách và mức hỗ trợ cho các hộ.

- Khi có trợ cấp của UBND cấp huyện, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức cấp phát cho các đối tượng.

 Bước 4: Trả kết quả cho công dân

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..

b. Thời gian trả.

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

c. Trình tự trả:

Người nộp hồ sơ nhận thông báo hồ sơ được tiếp nhận, nội dung các đơn đề nghị được xác nhận và chuyển cho UBND cấp huyện giải quyết.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị hỗ trợ Dầu thắp sáng của Chủ hộ: 01 bản chính, có mẫu.

Ghi chú: Thời gian hỗ trợ thực hiện từ năm 2008- 2010

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Xác nhận đơn tại UBND xã, phường, thị trấn thực hiện trong ngày tiếp nhận hồ sơ, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND xã, phường, thị trấn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Yêu cầu  hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin đề nghị hỗ trợ Dầu thắp sáng của chủ  hộ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Đơn đề nghị được xác nhận

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 289/ QĐ- TTg ngày18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

- Quyết định 1366/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2008 về việc bổ sung quyết định số 289/ QĐ- TTg ngày18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

- Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư số 37/2008/TT-BT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

- Công văn Liên sở Tài chính- Ban Dân tộc số 1107 LN/STC- BDT ngày 19/5/2008 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 289/QĐ -TTg về chính sách hộ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

<

Tin mới nhất

Xác nhận đơn hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính...(09/08/2018 2:52 CH)

°